Reglement poëziewedstrijd Stiltegebied Grenspark Kalmthoutse Heide - 2019

1.  Opdracht naar de schrijvers: 
Breng uw persoonlijke beleving van  natuur en stilte in het stiltegebied Grenspark Kalmthoutse Heide onder woorden.

2.  Elke deelnemer stuurt max. één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet, noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.

3.  Het ingezonden gedicht dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal  en mag maximaal zeven tekstregels lang zijn.

4.   De wedstrijd staat open voor iedereen vanaf 16 jaar.

5.   De gedichten worden digitaal gestuurd naar info@grenspark.be 
Vermeld in het vakje onderwerp  “Schrijfwedstrijd 2019 ”.  In dezelfde e-mail stuurt u tegelijkertijd uw persoonlijke gegevens (naam, adres, tel, emailadres).
Enkel getypte teksten worden aanvaard. Toegestane tekstformaten in een e-mail-bijlage:  .txt, .doc, .docx, of in pdf.
Ofwel zonder bijlage, rechtstreeks in de e-mail. Scans worden niet toegestaan.

6.   Het ingezonden gedicht moet ten laatste op 15 augustus geregistreerd zijn op bovenstaand mail adres.

7.   De jury bestaat uit Frank Focketyn, Jorunn Bauweraerts, André De Nys en Paul Asselbergs. Het oordeel van de jury is bindend en hierover wordt achteraf geen enkele vorm van communicatie gevoerd. Juryleden en hun inwonende familie zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

8.  Gedichten die kwetsende, aanstootgevende of racistische inslag hebben worden geweerd. Inzendingen die politiek geïnspireerd zijn en werken die ook maar iets ruiken naar plagiaat worden uitgesloten.

9.   De prijzentafel: De jury gaat op zoek naar tien laureaten.
De bekroonde poëziewerken  worden tentoon gesteld tijdens de Stiltedag 2019. Deze komen centraal te staan tijdens de dag van de stilte op 27 oktober 2019  in de Volksabdij - Ossendrecht - NL.
Na de dag van de stilte worden de tien panelen getoond in een rondreizende/permanente presentatie. Op die manier worden ze een poëtisch baken aan de rand van het stiltegebied. Bovendien krijgt elke laureaat een boekenbon ter waarde van 25 euro.

10.  De tien laureaten worden uitgenodigd en gehuldigd in de Volksabdij – Ossendrecht, tijdens de jaarlijkse “ Dag van de Stilte “ op zondag 27 oktober 2019. Niet afgehaalde prijzen op 27 oktober worden niet nagestuurd.

11. De werkgroep   “STILTEGEBIED Grenspark Kalmthoutse Heide”   die de schrijfwedstrijd organiseert, heeft het recht om de gedichten te publiceren en tentoon te stellen, zonder dat hiervoor voorafgaandelijk toestemming of vergoeding kan worden geëist. Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met het wedstrijdreglement.

12. Heb je nog vragen :  info@grenspark.be