Risico Indexkaart Natuurbranden

Met de grote brand van 2011 nog in het geheugen en de nieuwe melding van begin februari over een brandje aan Nederlandse zijde is er al heel wat ondernomen. Brandweer en beheerders hebben namelijk een knelpuntenanalyse gemaakt. Het resultaat hiervan is een Risico Indexkaart Natuurbranden (RIN).

De in kaart gebrachte problemen zijn o.a.:  telefonische bereikbaarheid in het terrein, berijdbaarheid van paden, eenvoudige bewegwijzering in het terrein, directe aanwezigheid of afwezigheid van bluswater, aanwezigheid van een groot aantal recreanten, permanente bewoning aansluitend aan het natuurgebied, campings grenzend aan het natuurgebied, …
Nu is het aan de beheerders (in samenspraak met de brandweer) om creatief naar oplossingen te zoeken om zoveel mogelijk knelpunten weg te werken. Dit kan door aangepast beheer, extra voorzieningen enz..,  maar iedereen is het er over eens, dat er investeringen nodig zullen zijn.

Tekst: I. Ledegen - Grenspark