Samenwerken aan nieuw beleidsplan

Samenwerken aan een nieuw Beleidsplan voor het Grenspark

Het huidige Beleidsplan raakt verouderd. Niet verwonderlijk, want dit plan bestaat volgend jaar 15 jaar. Het is dus hoog tijd voor een nieuw plan, gebaseerd op vernieuwende inzichten, met een vernieuwd elan. Ook de gronden (in Stabroek en Woensdrecht) die in 2011, met de verruiming van het Grenspark naar 6.000 ha en daarmee ook opgenomen zijn in onze robuuste natuur, krijgen hierin een plekje.

Een Beleidsplan beschrijft de ontwikkelingsrichting van het Grenspark voor de langere termijn. Het rapport is een visie, die voor de komende 15 jaar het referentiekader vormt voor alle uit te voeren werkzaamheden in het gebied. Iedereen, elke organisatie die een activiteit in het Grenspark wil uitvoeren, dient dit te toetsen aan het Beleidsplan. Dit plan is belangrijk, omdat het de gemeenschappelijke opdracht van alle partijen, publiek en privaat, beschrijft. Het coördineren van de grensoverschrijdende acties, dat is het bestaansrecht van de Grensparkorganisatie.

Karakteristiek voor het Beleidsplan van het Grenspark is, dat er over de grenzen heen gekeken en nagedacht wordt. Expliciet wordt er over de grenzen heen gezocht naar samenhang en afhankelijkheid. Thema’s rondom ecologie, hydrologie, recreatie, brand, fauna e.d. worden samen met de `buren` bekeken. Het gaat niet om het eigen belang, maar wel om wat belangrijk is voor het totale natuurgebied. Samenhang en afhankelijkheid zijn hierbij de kernwoorden.

In maart jl. is het Nederlandse communicatiebureau De Lynx, in samenwerking met het ecologisch Buro Hemmen, met deze belangrijke opdracht gestart. Communicatie met de streek krijgt expliciete aandacht. Zo zullen de direct betrokkenen bevraagd worden, en zullen in de loop van het traject extra nieuwsbrieven / Wissels over de voortgang van dit project verspreid worden.  
We hopen dat dit Beleidsplan een forse bijdrage levert aan de toekomst van het Grenspark en dat het bijdraagt aan een hernieuwde aftrap voor een duurzame inzet van medewerkers én bewoners, bedrijven en organisaties.

Tekst: B. van Eeckhoutte - Grenspark