Stad Antwerpen

Sinds de uitbreiding van het Grenspark in 2011 heeft de Stad Antwerpen ook een beperkt deel van het Grenspark op haar grondgebied liggen. De Stad Antwerpen is lid van de Bijzondere Commissie en werkt ook actief mee in de werkgroepen Natuur en Water en Voorlichting, Educatie en Recreatie.
Contactadres
Stad Antwerpen: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
TEL: (00-32)-(0)3 22 11 333 E-mail: info@stad.antwerpen.be

Website Stad Antwerpen