Stappersven: extra financiering voor natuurontwikkeling

Voor de realisatie van de doelen uit het Beleidsplan is onlangs financiering ontvangen vanuit een Europees LIFE project. Het Grenspark vroeg mede-financiering aan om de natuurwaarden rond het Stappersven te kunnen verbeteren. Op de publieksavond vertelde Rosan Heremans van Natuurpunt hoe het geld de komende jaren zal worden besteed.
De bedoeling is om het gebied ten westen van het Stappersven uit te breiden met stuifzandgebieden. Hiervan profiteren beschermde dier- en plantsoorten die dit leefmilieu hard nodig hebben om te overleven. Ook zal een deel van de oevers van het Stappersven natuurlijker worden gemaakt en het aantal paden zal worden uitgebreid.
Het Grenspark en Natuurpunt zullen iedereen die zich betrokken voelt bij het Stappersven de komende periode uitgebreid informeren over de werkzaamheden. Ze vinden het belangrijk dat iedereen weet waarom het werk uitgevoerd wordt en ook waar en wanneer.