Stuifzandexpert op bezoek

Nieuws over het HELVEX LIFE - project 

Op 10 maart jl. is de Nederlandse stuifzandexpert Michel Riksen naar het Grenspark gekomen om advies te geven bij het herstel van de Nolse duinen. Alle partners van het HELVEX LIFE - project waren in grote getale op deze dag aanwezig. Advies bij herstel is nodig, omdat de duinen zo goed bewaard zijn gebleven. Dit potentieel prachtige landschap willen we in dit project zo goed mogelijk herstellen en dat is mogelijk door slimme keuzes te maken. Volgens Michel Riksen zullen de hoge duinkoppen bijvoorbeeld niet geplagd hoeven te worden, omdat ze anders binnen een paar jaar zouden verdwijnen door wind- en regenerosie.

Hij vertelde ook dat tussen de duinen nog duinpannen liggen met stuifzand. Dit is fijn en droog zand dat herkenbaar is aan de ‘blonde kleur’ in plaats van het grijze zand dat we onder de heide vinden. Stuifzand laat zich gemakkelijk met de wind meevoeren als het aan de oppervlakte ligt. Om het gebied terug kleinschalig te laten verstuiven, worden de duinpannen gekapt en geplagd, waardoor het stuifzand terug bloot komt te liggen. Omdat de wind genoeg snelheid moet hebben om de stuifzandkorrels mee te voeren, moet het gebied ten zuidwesten (dominante windrichting) van de duinpannen ook open gemaakt worden.

Door het gebied kleinschalig te laten verstuiven kan er, mits met begrazing, een mozaïek van open zand en heide in stand gehouden worden zonder kostbare beheeringrepen. Door verstuiving kan bijvoorbeeld het invasieve en uitheemse mos ‘grijs kronkelsteeltje’ bestreden worden.

Het gebied zal niet totaal open gemaakt worden. De karakterbomen en bos zullen gespaard blijven. Het gebied staat vol met karakterbomen, zoals vliegdennen en zomereiken die meer tot hun recht komen wanneer de omliggende monotone aanplanten zullen verwijderd worden. Dit is ook goed voor de zeldzame nachtzwaluwen en boomleeuweriken die het gebied snel zullen koloniseren zodra het stuifzand opengemaakt is.

Michel Riksen is (nog) niet aan zijn proefstuk toe. Als assistent-professor aan de Universiteit van Wageningen adviseert hij in Nederland stuifzandherstel- projecten. Zo heeft hij ook geadviseerd bij het duinherstel in de Kriekelareduinen in het vorige HELA LIFE - project. Op 10 maart werd in de voormiddag ook een bezoek aan deze duinen gebracht. De heide en het stuifzand zijn hier ondertussen mooi hersteld en de boomleeuweriken waren volop aan het zingen. In de namiddag werden de Nolse Duinen bezocht en werd met behulp van een grondboor gekeken op welke diepte het stuifzand zich bevindt.

Meer info: Natuurpunt - frederik.naedts@natuurpunt.be - +32 478 26 7991