Stukje historie over Kortenhoeff

Het gebied werd 100 jaar geleden Wildert genoemd vanwege het woeste terrein dat hier lag en bestond uit stuifzanden, heide en moerassen/vennen. Rond 1920 is het bos- en heidegebied gekocht door een Zeeuw die  begonnen is met het ontginnen van het gebied (heidespitten, heispaaien). Het gebied heette toen “het goed van Jantje van der velden“.

Tot 1950 is het gebied ook wel de “Hoogerheidense Plantage” genoemd zoals het westelijk deel nog vermeld staat op de topografische kaart. Deze naam verwijst naar de Plantage die in vroegere eeuwen hier is aangelegd door “de heren van Hoogerheide”. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers hier een startbaan aan die nooit is gebruikt. Het was meer een afleidingsmanoeuvre voor de geallieerden om de aandacht af te leiden van het echte vliegveld Woensdrecht.

Na de tweede Wereldoorlog huurden Zeeuwse fruittelers een deel van de grond en teelden daar appels, peren, asperges en aardbeien. Dat tuinbouwbedrijf hield in 1959 op, maar de ‘fruitschuur’ waarin de bedrijfsleider met zijn gezin woonde, staat er nog.

In 1951 werd het landgoed opnieuw verkocht en deels beplant met naaldhout op de droge stukken en populieren op natte delen. De vennen werden dichtgeschoven met aarde er werden afwateringssloten gegraven en drainage aangelegd. In 1957 bouwde de eigenaar een landhuis aan de Abdijlaan met de naam “Kortenhoeff”, waarschijnlijk naar de vroegere woonplaats van zijn vrouw.

In 1960 kocht een vennootschap uit Dordrecht het gebied voor de bosbouw en de jacht. In 1972 presenteerde dit bedrijf een plan voor een motel en 500 zomerhuisjes. Dit idee bleek onverenigbaar met het behoud van de natuur. Toen ook het  plan voor een motorcrossterrein werd afgewezen kocht het Rijk (toenmalige Ministerie van CRM) en camping Familyland het gebiedKortenhoeff.

Het gebied Kortenhoeff werd onder de Natuurbeschermingswet gebracht en in beheer gegeven aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is het gebied in zijn oude staat gaan herstellen.