Succesvolle introductie van bosplanten op de Volksabdij

Begin oktober 2016 heeft de Bosgroep bij wijze van experiment verschillende soorten bosplanten geïntroduceerd op het terrein van de Volksabdij in Ossendrecht. Tijdens een rondgang op het terrein begin april jl. bleek dat op alle introductieplekken het materiaal was aangeslagen: bosanemoon stond volop in bloei waar gewone salomonszegel en lelietje-van-dalen de eerste bladeren uitrolden. Op sommige plekken staken ook dalkruid en grote muur de kop al op.

Plantensoorten die typisch zijn voor de ondergroei in bossen, zoals bosanemoon, gewone salomonszegel en dalkruid, zijn niet goed in staat om nieuwe gebieden te koloniseren. Tegelijkertijd zijn de huidige populaties van deze soorten door menselijke invloeden versnipperd en geïsoleerd van elkaar geraakt. Door deze soorten op nieuwe, geschikte plekken te (her)introduceren, wordt het verspreidingsgebied vergroot en de mate van isolatie verlaagd. Er kan dan ook makkelijker via bestuiving genetisch materiaal uitgewisseld worden tussen de verschillende populaties en blijven de populaties vitaal.
 
In bossen met gezonde populaties van deze plantensoorten is strooisel, met daarin wortelstokken, verzameld en ingeharkt in de bodem op verschillende plekken op het terrein van de Volksabdij. Door strooisel te gebruiken i.p.v. individuele planten worden ook mycorrhiza’s (schimmels) mee-geïntroduceerd. Het idee is dat de planten dan beter aanslaan en het introductiesucces wordt vergroot. Verder is er bij het uitkiezen van de introductieplekken rekening gehouden met de standplaatseisen van de gebruikte soorten: bij voorkeur zijn ze ingeharkt op plekken met iets betere bodemcondities, bij voorkeur onder boomsoorten als linde, esdoorn en ook Amerikaanse vogelkers.
De komende jaren zullen we de ontwikkelingen van de geïntroduceerde bosplanten bijhouden en zal blijken of het succes blijvend van aard is.

Meer info: De Bosgroep Zuid Nederland