Telemetrie onderzoek gladde slang 2017

‘’Loopt daar nu iemand met een antenne in het Grenspark?’’ Ja, dat klopt! Dat ben ik, Kirsten Maartense. In het kader van mijn studie Toegepaste Biologie loop ik stage bij het Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide. Dit jaar wordt namelijk het telemetrie onderzoek naar de gladde slang hervat, dat in 2016 is gestart. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het habitatgebruik van de gladde slang. Waar overwinteren de slangen en in welke gebieden foerageren ze? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk om het beheer zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de gladde slang.
Halverwege april van dit jaar is de eerste slang gezenderd, een mannetje. ‘Oscar’ is voor het eerst waargenomen in 2015 en verblijft sinds die tijd rond dezelfde plek. Een zonnig gebied met een dichte laag vegetatie en her en der een omgevallen boom. Hij verstopt zich graag onder de vegetatie en verplaatst zich hooguit een meter per dag.
Tijdens een van mijn zoektochten naar Oscar kwam ik vrouw Quick tegen. Zij leeft in hetzelfde gebied als Oscar en wordt sinds 2014 waargenomen. Ik heb haar gevonden op ongeveer 100 meter van de vindplaats in 2016. Quick legt per dag grotere afstanden af dan Oscar en begeeft zich in een gewaagder habitat met een dikke vegetatielaag en veel jonge bomen.
                                                    Slang Oscar verstopt zich in een dikke laag vegetatie.

De komende tijd zal ik de twee blijven volgen en is het de bedoeling om meer slangen te zenderen en te volgen zodat het habitatgebruik van de gladde slangen in de Kalmthoutse Heide goed in kaart kan worden gebracht. Wordt vervolgd...

Meer info: info@grensparkzk.be