Telemetrieonderzoek naar het leefgedrag van de gladde slang

In 2016 voert het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide, ondersteund door de provincie Antwerpen en in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen een onderzoek uit naar het leefgedrag van de gladde slang in het Belgische deel van het Grenspark.
De Herpetologische onderzoeksgroep van het Grenspark onderzocht sinds 2011 het voorkomen van de slangen in dit gebied. Er komen volgens berekende schattingen zelfs meer dan duizend slangen in dit gebied voor, maar waar ze zich juist voortplanten, jagen en overwinteren, dat blijft een groot vraagteken. Door zijn verborgen levenswijze blijft de Gladde slang immers een heel moeilijk te bestuderen soort. Daarom is besloten een zenderonderzoek uit te voeren waarbij verschillende slangen een zender opgeplakt krijgen waardoor ze gevolgd kunnen worden met behulp van een ontvanger en antenne in het veld. Hiervoor hebben de onderzoekers de toelating om van de paden af te wijken om deze slangen terug te kunnen vinden op de heide.
Door elke dag enkele slangen te lokaliseren kunnen vele vragen beantwoord worden. Deze Europees beschermde soort zal hierdoor beter beschermd kunnen worden door een aangepast beheer van de habitat.
 
 

Links: Gladde slang (Coronella austriaca) – foto: Loïc Van Doorn
Rechts: Adder (Vipera berus) – foto: Loïc Van Doorn

 
De Gladde slang (Coronella austriaca) is een relatief kleine (doorgaans ong. 50 cm) soort. Het is één van de 3 soorten slangen die we in België terugvinden. De gladde slang is een niet-giftige soort die zich op de heide voornamelijk met Levendbarende hagedisjes voedt.
In het Grenspark komt ook de Adder (Vipera berus) voor. Deze soort is wél giftig en zonder ervaring moeilijk te onderscheiden van de Gladde slang. Een adder zal echter nooit uit eigen beweging aanvallen (hij heeft dat gif immers nodig om prooien te kunnen vangen). U hoeft dus niet bang te zijn voor slangen. Geniet van een afstand van de speciale ontmoeting met deze bedreigde dieren, zonder ze nodeloos te verstoren.

Voor meer informatie over het onderzoek, of over het Grenspark kunt u contact opnemen met info@grensparkzk.be of 0032 (0)3 667 64 98