Teloorgang van de heide

De 19de eeuw bracht grote veranderingen met zich mee. De overheid begon heidegronden te verkopen en particulieren gingen die bebossen. De heide verloor haar betekenis voor de landbouw door de invoer van goedkope schapen uit Australië en door de uitvinding van de kunstmest. Het heidelandbouwsysteem dat gedurende eeuwen in stand was gehouden, verdween in minder dan honderd jaar tijd.
 
zie ook heide
zie ook bossen