Tot standkoming en samenwerkende partijen

Het natuurpad Kortenhoeff is ontstaan als afstudeeropdracht van 4 Brabantse Walgidsen. Het natuurpad is ontwikkeld in goed overleg en samenwerking met IVN de Groene Zoom, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer als eigenaar/beheerder van het gebied.
Voor de daadwerkelijke realisatie van het natuurpad, inclusief informatieborden bij de 3 startpunten, QR-codes op de wandelpaaltjes, een folder e.a. is een beroep gedaan op het Marcel Fränzelfonds. Bij het afscheid van Marcel Fränzel in oktober 2013 als burgemeester van Woensdrecht (periode 2002-2013) is een fonds gevormd dat besteed zou kunnen worden aan projecten die betrekking hebben op de natuur met de jeugd als doelgroep.
Het Marcel Fränzel fonds wordt beheerd door de Stichting Brabantse Wal en die heeft het verzoek tot realisatie van het natuurpad Kortenhoeff beoordeeld en uiteindelijk hiervoor financiën beschikbaar gesteld.
Naast het Natuurpad wordt ook nog een lesbrief voor de basisscholen in Woensdrecht ontwikkeld/opgesteld, met als doel dat basisschoolleerlingen onder begeleiding van hun onderwijzer(es) het gebied eenmaal per jaar zullen bezoeken.
De wandelroutes en het Natuurpad Kortenhoeff maken onderdeel uit van het overkoepelende grenspark De Zoom-Kalmthoutse heide.