Vergeten ven

Jarenlang was alleen via oude kaarten een glimp op te vangen van het ‘naamloos ven’ ten noorden van Ossendrecht, want het ven verdween eeuwen geleden. Nu is het hersteld én heeft het een naam! 
Deze natuurparel noemen we voortaan het Vergeten Ven. Basisscholier Kyrlian bedacht deze naam tijdens de namenwedstrijd op de Brabantse Waldag 2015, toen hij met zijn grootouders onze informatiestand bezocht. Het ven was verdwenen, bijna vergeten, maar is inmiddels dus in ere hersteld.

In ere hersteld
In 2014 zijn drie vennen in het waterwingebied – ‘naamloos ven’, Oude Wassche Ven en Driebloksven – in ere hersteld, op de plek waar ze vroeger altijd gelegen hebben. Bij alle vennen komen informatieborden, waarop meer te lezen is over het ontstaan van vennen, hoe ze zijn hersteld, wanneer er water in staat en welke planten en dieren er kunnen voorkomen. Ook staat de historische kaart erop, gemaakt door de Heemkundekring Zuidkwartier uit Ossendrecht. Deze gebruikte Evides om de precieze locatie terug te vinden. De Bosgroep Zuid-Nederland, specialist op dit vlak, heeft het werk uitgevoerd.

Open plek in het bos
De vennen verdwenen eeuwen geleden, waarschijnlijk door de aanplant van bomen. Ze zijn teruggebracht in hun oude staat door bomen weg te halen en de bovenste strooisellaag te verwijderen. Zo komen de zaden weer aan het oppervlak te liggen en kunnen ontkiemen, waardoor planten weer kunnen groeien zoals kleine zonnedauw, dopheide, moeraswolfsklauw en klein warkruid. Hiermee ontstaat een afwisseling van droge en natte groeiplaatsen. Als het veel regent, veranderen de open plekken in kleine meertjes.

Bron: www.Evides.nl