Vrijwilligers voor brandtorenwachter Kalmthoutse Heide gezocht … en gevonden!

In december vorig jaar lanceerde het Agentschap Natuur en Bos samen met de brandweer en de gemeente Kalmthout een oproep voor vrijwilligers als brandtorenwacht op de brandtoren in de Kalmthoutse Heide.
Het is een taak die de groenarbeiders van het Agentschap al vele jaren volledig op zich hadden genomen, en waar jaarlijks zo’n 50 tot 60 arbeidsdagen aan besteed werden. Maar de toestand werd een beetje hachelijk. Door bezuinigingen is de ploeg groenarbeiders flink kleiner geworden, en deze arbeiders hebben ook nog tal van andere belangrijke taken bij het beheer van het natuurgebied.
Om blijvend te kunnen zorgen voor het bemannen van de brandtoren tijdens brandgevaarlijke periodes werd gedacht aan steun vanuit vrijwilligers.
Buiten verwachting groot was het aantal mensen dat zich inmiddels heeft aangemeld: een veertigtal mensen heeft zich op de infoavond in december als kandidaat gemeld. Een deel van deze kandidaat-vrijwilligers heeft intussen een opleidingsmoment gevolgd bij de brandweer van Kalmthout en Wuustwezel. Ook hebben zij een praktische kennismaking gehad met de “werkpost” op de brandtoren zelf.
Het zal voor de deelnemers duidelijk geworden zijn, dat nog steeds groot belang gehecht wordt aan het bemannen van deze brandtoren: het gaat daarbij om een snelle detectie en vooral ook om een juiste lokalisatie van een beginnende brandhaard te bepalen. Als brandweerdiensten er immers niet in slagen een beginnende brand “klein” te houden, dan kan die uitgroeien tot een onbeheersbare natuurbrand met catastrofale gevolgen. De Kalmthoutse Heide heeft dit al meermaals moeten ondervinden: juli 1976, april 1996 en mei 2011. De herinnering daaraan is blijkbaar levendig en de betrokkenheid van velen om dit mee te helpen voorkomen is groot.
De verdere organisatie van dit vrijwilligerswerk moet nog in praktijk beproefd worden, maar gelet op de motivatie van de kandidaten moet het zeker lukken. Aan allen bedankt!

Foto boven: Opleiding in de brandweerkazerne Kalmthout: het belang van snelle detectie van natuurbanden (Foto: Gemeente Kalmthout)
 

Foto links: Kennismaking met de brandtoren (Foto: K. Molenberghs)
Foto rechts: Zelf ervaren hoe de brandweerdiensten, na een melding vanaf de brandtoren, een “kruispeiling” doen met een hoogwerker om de brandhaard exact te lokaliseren. (Foto: R. Van Riel)

Meer info: Agentschap voor Natuur & Bos - Karel Molenberghs - karel.molenberghs@lne.vlaanderen.be