Wandelpad Haas

 

De Vereniging Natuurmonumenten bezit een deel van het landgoed Groote Meer.
Vroeger bestond het bijna uitsluitend uit heide en stuifzanden. Rond 1920 werd het gebied bebost met naaldbomen. De zeeden werd gekozen vanwege zijn snelle groei. Nu zijn het dikke bomen van zacht hout waarin spechten broeden. Andere broedvogels in het bos zijn buizerd en havik.
Op de heide en in de vennen leven heikikker en levendbarende hagedis. In de heideveldjes liggen enkele stuifzandplekken die Natuurmonumenten wil behouden vanwege het belang voor diverse insecten en korstmossen. Aan de rand van het stuifzand kunt u enorme mierenhopen van de rode bosmier aantreffen.

In overleg met de beheerders wordt momenteel gewerkt aan een uitgebreide omschrijving van de wandelroutes in het Grenspark. De beschrijving geeft historische informatie en uitleg over het landschap, landschappelijke waarden en de flora en fauna die u onderweg tegenkomt of tegen kunt komen.
Als u op onderstaande link klikt, krijgt u een pdf-bestand met de kaart en uitleg over route Haas (5 km/ 2 uur).

Wissels 37 bijlage - Wandelpad Haas.pdf (1 Kb)

Vanaf april 2011 kan u vanaf wandelpad HAAS een aansluiting maken met wandelpad MIER.