Wissels nr. 24, juni 2004

In deze wissels:

pag.1 : Afbraak schaapsstal in de Kalmthoutse Heide
pag.2 : In gesprek met IVN en VMPA
pag.7 : De strekste wint
pag.7 : Waarneming kamsalander en zeldzame nachtvlinder
pag.8 : Agenda

pag.3-4-5-6: Uitneembare middenkatern met als thema "Ecologische verbinding tussen Groote en Kleine Meer".

Uploaden: