Wissels nr. 30, december 2005

In deze wissels:

pag.1 : Kortenhoeff ziet Kleine Meer
pag.2 : Grensparkplus en Luk van Hoek
pag.2 : Natuurherstel in Kalmthoutse Heide
pag.7 : Afscheid Tammo Hagedoorn
pag.7 : Faunapassages
pag.8 : Agenda

pag.3-4-5-6: Uitneembare middenkatern: Overwinteren ... een kwestie van leven of dood.

Uploaden: