Wissels nr. 36, juni 2007

In deze Wissels:

pag. 1: Stand van zaken LIFE-project
pag. 1: Installatie...
pag. 1: Tot ziens en bedankt! Afscheid van Marten Wiersma
pag. 2: Een pijpleiding dwars door de Kalmthoutse Heide
pag. 7: Herstel Akkerenven in Kortenhoeff
pag. 8: Agenda

pag. 3-4-5-6: Middenkatern: Welkom in De Vroente. Wat gebeurt er allemaal in De Vroente en wat kun je er zoal doen.

Uploaden: