Wissels nr. 37, september 2007

In deze Wissels:

pag. 1: Junior Ranger kamp 2007
pag. 2: Voortgang LIFE-project: heide, open zand en bos
pag. 6: Uiterst zeldzame boommarter te Kalmthout
pag. 7: Habitatrichtlijn: natuurbescherming op Europees niveau
pag. 7: Kalmthoutse School en haar tijdgenoten
pag. 8: Agenda

pag. 3-4-5-6: Middenkartern: Monitoring: Resultaten? Wat wordt er gedaan met de vele monitoring gegevens die vrijwilligers voor het Grenspark verzamelen en zijn er al voorzichtige conclusies te trekken?

Uploaden: