Wissels nr. 41, september 2008

In deze Wissels:

Pag. 1: HELA-LIFE project
Pag. 2: Provinciale weg veiliger door nieuw type wildreflector
Pag. 2: Werken aan de pijpleiding in de Kalmthoutse Heide
Pag. 2: Brabantse Wal Dag succesvol verlopen
Pag. 7: De schaapsherder terug op de heide
Pag. 7: Overlegplatform tussen eigenaren en Grenspark
Pag. 8: Activiteitenkalender

Pag. 3-4-5-6: Middenkatern
De beheerders in het Grenspark. Natuurmonumenten is ? van de drie natuurterreinbeheerders in het Grenspark en stelt zich aan u voor.

Uploaden: