Wissels nr. 46, april 2010

In deze wissels:

Pag. 1: Ruiterpad verplaatst
Pag. 1: Nieuwe tentoonstellingspanelen
Pag. 2: Voorstellen nieuwe medewerkers SBB
Pag. 2: Takenverschuiving in het Grenspark
Pag. 2: Winnaar puzzelwedstrijd
Pag. 3/4/5/6: 2010, Jaar van de biodiversiteit
Pag. 7: Verslag studiedag 'Open zand'
Pag. 7: Nieuwe spin ontdekt
Pag. 8: Activiteitenkalender

Uploaden: