Workshop CaRe-Lands – koolstofreductie - maandag 10 maart in de Vroente

Het Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide is, sinds september 2013, partner in het Interreg2Zeeën-project CaRe-Lands.
Dit project heeft de ambitie/doel  om de kansen van koolstof-reductie en het gebruik van hernieuwbare energie te inventariseren, en vervolgens te bezien in hoeverre deze kansen kunnen resulteren in uitgewerkte projectideeën voor toekomstige Europese projecten.
 
Het thema duurzaamheid is een belangrijke pijler voor het Grenspark, en al zijn partners.  Naast de verweving van dit thema in de verdere uitwerking van het Beleidsplan van het Grenspark, kan Benego/ Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide een coördinerende functie vervullen tussen de terreinbeherende instanties. Mochten er tijdens dit project, door nieuwe inzichten en/of gebruik van nieuwe technieken, oplossingen aangereikt worden, zou dit op grotere schaal kunnen toegepast worden.
 
Het doel van de workshop is om zicht te krijgen op potentiele deelnemers (en maatregelen) bij een eventueel toekomstig EU-project, gericht op CO2-reductie, en de toepassing van hernieuwbare energie in en rond het Grenspark.  
 
Indien u graag deelneemt aan deze workshop of meer info wenst, kan u vóór 6 maart contact opnemen met info@grensparkzk.be.

Meer info over het project CaRe-Lands : www.care-lands.eu

Tekst: Grenspark