Zeldzame insecten terug in waterwingebied Ossendrecht

Voor Evides Waterbedrijf onderzoekt de Insectenwerkgroep van de Vereniging voor Veldbiologie de insecten in en om de vennen Boven- en Moseven. Evides heeft deze vennen enkele jaren geleden hersteld, een bijzonder resultaat laat zich nu zien!
 
Goudrandschallebijter
 
Het onderzoek richt zich vooral op wantsen, loop- en waterkevers, libellen, zweefvliegen, mieren en bijen en wordt vaker uitgevoerd om het herstel te volgen. Op dit moment zijn daarbij al 19 soorten land-, oever- en waterwantsen gevonden en maar liefst 42 keversoorten. In totaal worden zes verschillende vennen onderzocht. Dit gaat de werkgroep in komende jaren vaker doen om het resultaat goed te monitoren. De insectenkenners nemen monsters en plaatsen speciale bodemvallen en vangpotten.
 
Zeldzame platte waterwantsen na 79 jaar terug
Dit voorjaar troffen de onderzoekers bij het Moseven twee gevlekte platte waterwantsen aan (Naucoris maculatus). Dit is een zeer zeldzaam insect, dat in ons land alleen voorkomt op enkele locaties in het Utrechts-Hollands plassengebied. In Noord-Brabant is deze soort alleen in het verleden aangetroffen; de laatst vermelde Brabantse vondst dateert van 1937!
 
Perfect leefgebied voor veenmol
Bij het Bovenven is de ondergronds levende veenmol aangetroffen, een van grootste sprinkhaanachtigen in Europa die tot 5 cm groot kan worden. In Nederland en België is dit dier vrij zeldzaam en heeft het een beschermde status. De veenmol leeft in een vochtige veenachtige bodem en vindt daarom juist in de oeverzones van het Boven- en Moseven een perfect leefgebied. Leden van Saltabel, de Vlaamse sprinkhanenvereniging (onderdeel van Natuurpunt), hebben onlangs speciaal daarvoor een bezoek gebracht aan het Boven- en Moseven. Op verschillende plaatsen langs beide waterplassen zijn de sporen van hun graafwerk te zien. Ook signaleerden de insectenliefhebbers verschillende jonge veenmolletjes. Al met al een reden om zuinig te zijn op dit mooie gebied.
 
Goudrandschallebijter nu ook in Ossendrecht
Ook de bijzonder fraaie goudrandschallebijter, een grote loopkever (13-18 mm), is een zeldzame verschijning die rondom het Boven- en het Moseven leeft. In ons land komt deze kever sporadisch voor op heidevelden in Drenthe en Noord-Brabant. Af en toe vangt men er wel eens een in de bodemvallen van het Grenspark in de Kriekelareduinen (Putte). Sinds de vennen zijn hersteld, zijn deze nu ook te vinden op Evidesterrein. In België komt de soort alleen in de Kempen voor.
 
Venherstel werpt vruchten af
Evides Waterbedrijf – dat zorgt voor betrouwbaar drinkwater in Zuidwest-Nederland waaronder de Brabantse Wal – werkt continu samen met Nederlandse en Vlaamse partners  aan mooie gevarieerde natuurgebieden met een goede waterhuishouding. De door Evides georganiseerde herstelwerkzaamheden van het Moseven en Bovenven werpen duidelijk hun vruchten af (respectievelijk uitgevoerd in 2007, 2010 en 2014). Naast bovenstaande waarnemingen verdubbelde in de vennen ook het aantal voorkomende plantensoorten ten opzichte van voor de werkzaamheden. Er zijn nu 53 soorten waargenomen, waaronder 8 rode lijstsoorten (zeer zeldzame soorten voor Nederland, die met uitsterving bedreigd worden) zoals beenbreek, kleine zonnedauw en pilvaren. Ook amfibieën en libellensoorten weten deze vennen goed te vinden.

Bemonstering van één van de vennen in het Evides waterwingebied door leden van de KNNV afdeling Roosendaal.

Meer over drinkwater op de Brabantse Wal?
Zie www.evides.nl/brabantsewal.

De waterwingebieden van Evides zijn grotendeels opengesteld voor bezoekers, zodat u hier kunt wandelen. Vanzelfsprekend vragen wij u op de paden te blijven.